Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

(ร่าง) กรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563)

   

เอกสารแนบ

ร่างกรอบแนวทางภูฟ้า

ขนาดไฟล์:2.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 229 ครั้ง