Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 


เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยส่วนนโยบายและแผน ได้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ video Conferent 

เรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัด ทส. และ coferent ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76 จังหวัด และผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 ในการนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ ทส. ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ตามนโยบายของรัฐบาลในเบื้องต้น

 

 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ไฟล์นำเสนอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ขนาดไฟล์:7.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 263 ครั้ง