Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

  • ภาพรวมงบรายจ่ายงบประมาณปี 2561 

วงเงินงบรายจ่ายทั้งสิ้น 35,471.7813 ล้านบาท 

สถานะการเบิกจ่ายรวม ข้อมูล ณ วัน 31 พฤษภาคม 2561

16,361.6032 ล้านบาท  46%

  • วงเงินงบรายจ่ายของ สป.ทส. ทั้งสิ้น  1,681.8161 ล้านบาท 

สถานะผลการเบิกจ่ายของ สป.ทส.ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

847.3726 ล้านบาท 50%

 

เอกสารแนบ

ผลเบิกจ่าย วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง