Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จิตอาสาและผู้พิทักษ์ป่าปลื้ม รมว.ทส.มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดี พร้อมร่วมปลูก "สวนรวงผึ้ง" ผืนใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในงาน"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561" ที่พิษณุโลก

จิตอาสาและผู้พิทักษ์ป่าปลื้ม รมว.ทส.มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดี พร้อมร่วมปลูก "สวนรวงผึ้ง" ผืนใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในงาน"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561" ที่พิษณุโลก

จิตอาสาและผู้พิทักษ์ป่าปลื้ม รมว.ทส.มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดี

พร้อมร่วมปลูก "สวนรวงผึ้ง" ผืนใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

ในงาน"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561" ที่พิษณุโลก

เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ประจำปี 2561 และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ "ป่าในเมือง สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน"
โดยมี ปลัดกระทรวงฯ, นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, ผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วย ประชาชน เครือข่ายจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ให้เป็น”สวนรวงผึ้ง” ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จำนวน 110 ต้น
และร่วมปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ณ สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก
   
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน ประกอบกับเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของหน่วยงาน
กับภาคประชาชนในการร่วมกันทำความดีผ่านการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าในเมือง และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน
ในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวของประเทศให้ได้ร้อยละ 55
ซึ่งปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันส่งเสริมให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการป่าในเมืองฯ โครงการปลูกป่าประชารัฐฯ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เร่งผลักดันและปรับปรุงให้มีกฎหมาย
ด้านป่าไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เช่น พ.ร.บ.ป่าชุมชน การแก้ไขกฎหมายบางมาตรา ป็นต้น
 

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาผู้พิทักษ์ป่า
ในวันนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบบ้านสัญลักษณ์ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า
ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าที่มีฐานะยากจน
และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 2 ราย คือนายวิชาญ
ชาวบางมอญ อายุ 49 ปี ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพนมทอง จ.พิษณุโลก มานานกว่า 20 ปี บ้านถูกพายุ
พัดพังเสียหาย ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้อีก และนายสยาม วังคีรี อายุ 38 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติน้ำหนาว ที่ นน.10 (ภูหินเหล็กไฟ) จ.เพชรบูรณ์ สภาพบ้านทรุดโทรม จึงได้ปรับปรุง ซ่อมแซมให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย   
จากนั้นท่าน รมว.ทส. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายจิตอาสาที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
จำนวน 3 เครือข่าย คือ
1.) เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายชัยยุทธ สีขุ่น เป็นประธานเครือข่าย
2.) เครือข่าย รสทป. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายเสน่ห์ พลรบ เป็น ปธ.เครือข่าย
3.) เครือข่าย รสทป. ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนางเพียร  หย่ำวิลัย  เป็น ปธ.เครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่