Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผลเบิกจ่าย วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผลเบิกจ่าย วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

  • ภาพรวมงบรายจ่ายงบประมาณปี 2561 

วงเงินงบรายจ่ายทั้งสิ้น 34,980.3081 ล้านบาท 

สถานะการเบิกจ่ายรวม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

24,591.9134 ล้านบาท  70%

  • วงเงินงบรายจ่ายของ สป.ทส. ทั้งสิ้น  1,566.7444 ล้านบาท 
สถานะผลการเบิกจ่ายของ สป.ทส.ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
1,253.5263 ล้านบาท 80%
 

เอกสารแนบ

ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง