Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผังความเชื่อมโยงแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (ฺBig Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผังความเชื่อมโยงแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (ฺBig Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผังความเชื่อมโยงแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (ฺBig Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ผัง big rock 15 ม

ขนาดไฟล์:2.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง