Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

'วราวุธ' ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหาดทรายขาว จ.ปัตตานี และเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ.ยะลา

'วราวุธ' ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจ จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหาดทรายขาว จ.ปัตตานี และเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ.ยะลา
วันนี้ (6 มีนาคม 2564) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ร่วมติดตาม นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​​ (รมว.ทส.)​ ในการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมี นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร่วมลงพื้นที่ด้วย
โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี ให้ปฏิบัติงานด้วยความมีวินัย อดทน และซื่อสัตย์ อีกทั้งยังได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส มอบต้นสะเดาเทียม และต้นสะตอให้กับผู้นำชุมชน ต.ทรายขาว และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่และเยาวชนในพื้นที่
นอกจากนั้น รมว.ทส. เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และได้มอบนโยบายในการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด จังหวัดยะลา โดยระบุว่าสิ่งที่ ทส. ดำเนินการในปัจจุบันเป็นการทำเพื่อส่งต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานในอนาคต ซึ่งหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จไปได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

แกลเลอรี่