Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ (10 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับอุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และนางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมลงพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้รับฟังการบรรยายสรุป และมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านการป้องกัน การลักลอบตัดไม้พะยูง การป้องกันไฟป่า และปัญหาสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติตาพระยา) พร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และมอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าและปรับปรุงโป่งผีเสื้อด้วย

แกลเลอรี่