Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ - 23 เมษายน 2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง